Woda jest jednym z głównych składników piwa, dlatego nie jest zaskakujące, że jej skład chemiczny był przedmiotem badań naukowych, nie tylko pod względem wpływu na smak i walory estetyczne gotowego napoju, ale również pod względem wpływu na drożdży i proces fermentacji brzeczki. Obowiązkowo woda nie powinna zawierać zanieczyszczeń i cząstek stałych lub stanowić zagrożenie epidemiologiczne dla zdrowia ludzi. Innymi słowy, woda powinna być czysta i przydatną do picia.

Główne wymogi dotyczące wody:

– Poziom pH (środowisko powinno być bliskie do neutralnego, 6-7 jednostek);

– Ogólna twardość (2 – 4);

– Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (COD) – pokazuje zawartość substancji organicznych;

– Zawartość żelaza i manganu (mniej niż 0,3 i 0,05 mg/l odpowiednio);

– Obecność chloru (0,2 mg/l);

– Obecność amoniaku, fosforanu i azotanu, siarczek wodoru, – są one wynikiem rozkładu materii organicznej i działa jako zanieczyszczenia toksyn w stosunku do drożdży, więc ich obecność w wodzie nie jest dozwolone;

– Zawartość metali (ołów, arsen, miedź, selen, cynk) – określona przez normy przewidziane dla wody pitnej.

Uzyskać następujące dane na temat wykorzystywanej wody, można zarówno w laboratorium jak i poprzez zgłoszenie do naszej firmy.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 Oddano głosów,: 0 / 5)